หนามกันนก/BIRD SPIKE

หนามกันนก มี 2 แบบ คือ ฐาน puv และ ฐาน สแตนเลส