รับติดตั้งรางน้ำฝนไวิล SCG

รางน้ำฝนไวนิล SCG มี 2 รุ่นให้เลือกคือ รุ่นสมาร์ท (Smart) และรุ่นเดอลุกซ์ (Deluxe)